VÄLKOMMEN TILL GRIBBYLUND

Delar du föreningens syfte (eller bara uppskattar vårt arbete)?

Gribbylunds Fastighetsägareförenings verksamhet skall syfta till att stärka den sociala samvaron, trivseln och tryggheten, samt skapa förutsättningar för rekreation och höja boendekvaliteten för samtliga boende i Gribbylund.


Bor du dessutom i Gribbylund, vill vi hälsa dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet.

Ansök om medlemskap redan idag:  Ansökan om medlemskap


Välkommen med din medlemsansökan!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Israpport för Rönningesjön.


Rönningesjöns is var ca. 15 cm den 6 februari.


Den 20 februari, plogad bana och skidspår.


Israpport för övriga sjöar i Täby kommun finns här: https://www.taby.se/fritid-och-kultur/idrott-och-motion/skridskoakning/israpporter/

 

Efter en kall natt kan isen upplevas som mycket stark, men isen kan snabbt tappa i styrka under dagen när solen skiner och temperaturen stiger.  Isen bör vara minst tio centimeter

tjock för att den ska betraktas som säker.

Mer om issäkerhet finns att läsa här:   http://www.issakerhet.se/

                                               All vistelse på isen sker på eget ansvar.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Olovlig röjning nedanför Badparksvägen i december 2017

Återigen har Gribbylundsskogen nedanför Badparksvägen drabbats av vandaler. Denna gång i norra delen, och huvudsakligen på kommunens mark, där ett fint lövskogsbestånd var på väg att etableras. Ett större antal mindre lövträd så som ek, björk, hägg samt några fina granar har hänsynslöst röjts ned under julhelgen eller veckan innan. Skadegörelsen kommer i vanlig ordning att polisanmälas både av föreningen och av kommunen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Vi söker arrendator till kiosken på Ängsholmsbadet inför sommaren 2018.

Kiosken är öppen måndag till söndag under hela sommarlovet samt på Valborgsmässoafton.

Intresserad? Vänligen ta kontakt med styrelsen för mer information: [email protected]

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Deltagaren i pepparkakshustävlingen 2017, Sam Klasson 6 år, har nu fått pris för sitt bakverk "staden Demar". En fin insats som naturligtvis belönas med  biobiljett och bok.
Stort grattis önskar vi och Gribbylunds bibliotek!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Ljugarbänken" renoverades efter sommaren på Ängsholmsbadet

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Äntligen!
Nu är vi klara med renoveringen av den s.k. Scoutstugan
som nu går att boka för kortare uthyrning.

Läs mer här (Verksamheter/Övrigt).

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Senaste nytt om förhandlingen med kommunen!


Föreningen har nu fått ett första avtalsutkast från kommunen. Detta har behandlats på senaste styrelsemötet i V42. Ett antal synpunkter och frågor har tagits upp med kommunens representanter vid vårt senaste möte den 21 november. Vi avvaktar ett nytt arrendeutkast från kommunen i början av nästa år.


I tidigare diskussioner mellan kommunen och föreningens styrelse har vi varit överens om att vår nuvarande överenskommelse från 1954 angående Ängsholmsbadet och dess skötsel behöver ses över och förnyas. Vi har också varit överens om att ett nytt avtal bör omfatta all föreningens mark längst med Rönningesjöns västra strand. (länk till överenskommelsen)


På Stadsbyggnadsnämndens möte i juni 2016 beslöts, att ge tjänstemän i kommunen i uppdrag, att säga upp nuvarande överenskommelse för omförhandling samt att inleda diskussion med oss om detaljplaneläggning av vår mark vid Ängsholmsbadet (länk till beslut).


Det gällande avtalet är ännu inte uppsagt. Vid en uppsägning i dagsläget skulle avtalet gälla till och med den 31 mars 2019, men både vi och kommunen siktar på att komma överens om ett nytt avtal dessförinnan.


Detaljplaneläggningen av Ängsholmsbadet är för närvarande lagd på is.

Kommunen har utsett en förhandlingsdelegation bestående av tre personer och från styrelsens sida deltar fyra personer i förhandlingarna. Två möten har hittills hållits. Vid det första mötet gjordes en rundtur med presentation av vår mark för kommunens representanter. I samband med denna påpekades även det eftersatta underhåll på flera punkter, som vi upplevt de senaste åren.


Föreningens förhandlingsdelegation

Lars-Erik Andersson, Petter S Tingström och Anders Forsman


2017-11-21

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 Midsommarfirandet på Ängsholmsbadet,

vilken folkfest det blev i år!


Tack alla ni som kom och förgyllde denna inofficiella nationaldag och tack alla ni som bidrog till

den vackraste Midsommarstången,

de bästa ringlekarna (Heri och Sara med sällskap),

de mest spännande dragkamperna och

en stövelkastning som alla ville vara med i.


TACK!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Till våra medlemmar

UPPROP!

Vi behöver fler aktiva medlemmar, som är beredda att hjälpa till med punktinsatser av olika slag i föreningens verksamhet.  Detta kan gälla allt från några timmar till längre engagemang .

 

Vi efterlyser också medlemmar, som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete. Avsikten är att etablera en pool av resurser, som kan kontaktas av styrelsen när behov av hjälp föreligger.

 

Anmäl ditt intresse genom att sända ett mail till [email protected] och ange gärna vad du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis: valborgsfirande, midsommarfirande, byggnadsvård, styrelsearbete, etc.

 

Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gribbylunds Fastighetsägareförening har tillsammans med Täby kommun rustat upp Johanneskällan. 

Föreningen har, med tillstånd av Länsstyrelsen och i samarbete med Stockholms läns museum, återskapat en övertäckning med öppningsbar lucka liknande den som en gång funnits. 

Gribbylunds Fastighetsägareförening har bekostat själva övertäckningen och Täby kommun har sett till att den kommit på plats. 

Stort tack till alla som har möjliggjort att vi nu har kunnat återskapa detta ”levande” fornminne och kan återuppliva en tradition från 1700-talet.

Källan ligger på Rönningesjöns västra strand nedanför Källparksvägen. Parkera gärna vid Ängsholmsbadet och promenera sedan längs med vattnet upp till källan, ca 600 meter.

Hjärtligt välkomna att besöka källan!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Välkommen till Gribbylunds Hundbad!

På initiativ av Gribbylunds Fastighetsägareförening har Täby kommun anlagt detta fina hundbad för våra fyrfota vänner.

En särskild badplats för hundar har länge varit efterlängtad i Gribbylund eftersom hundar inte får vistas på Ängsholmsbadet enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Gribbylunds Fastighetsägareförening, som verkar för allas trivsel i Gribbylund, tog för ett par år sedan initiativet till en särskild badplats för hundar. Glädjande nog mötte detta positivt gensvar från ansvariga hos kommunen och tillsammans kunde vi planera denna anläggning, som stod klar till sommaren 2012. Tack vare tillmötesgående från VA-enheten inom kommunen kunde badplatsen kompletteras med en brygga under försommaren 2013.


Gribbylunds Fastighetsägareförening har genom ett särskilt skötselavtal med kommunen åtagit sig den löpande tillsynen av badet. För allas trivsel, hjälp oss hålla rent och snyggt vid badet!


Stort tack till alla som har möjliggjort att detta unika hundbad har kommit till stånd.


Här på vår hemsida finns det mer information om föreningens målsättning och verksamhet.


Du som bor i Gribbylund och vill stödja vår verksamhet är välkommen som medlem i vår förening. Anmäl Dig här på hemsida!

 

Styrelsen

Hemsidans senaste uppdatering: 
2018-02-20

Karta över föreningens fastighet Gribbylund 2:5.


Kommande aktiviteter i Gribbylunds närområde:

Besök Gribbylunds bibliotek.
Under 2017 erbjuder Gribbylunds bibliotek en mängd olika aktiviteter. På kommunens hemsida finns mer information.

https://www.taby.se/sok/?q=Gribbylunds+bibliotek

          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nattvandra i Gribbylund!
Genom att nattvandra skapar du en ökad trygghet för våra ungdomar. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i Gribbylund. 
På kommunens hemsida finns mer information.
           -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Hur kan vi hjälpa ensamkommande flyktingbarn och andra nyanlända!?
På kommunens hemsida finns mer information. www.taby.se/omsorg-och-stod/nyanlanda/sa-kan-du-hjalpa-till/
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Behöver du en mindre lokal några timmar eller kanske till ett kalas? Då kan du boka vår Scoutstuga här!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-