Välkommen till Gribbylund

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Scoutstugan

På söndagen den 6/10 hade vi öppet hus i vår föreningslokal som i folkmun kallas för Scoutstugan. Styrelsen tackar alla som hade uppmärksammat detta och som fick lite värmande fika dessutom.

Läs gärna mer om vår lilla stuga under Verksamheter/Övrigt, där man även kan boka för att hyra den privat.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Flera trafikförbättrande åtgärder längs Ungdomsvägen

Busshållplatserna längs vägen blir tillgänglighetsanpassade, vägen får ny asfalt och fasta fartbegränsade hinder sätts upp – så kallade chikaner. På kommunens hemsida finns mer information. Kommande arbeten på Ungdomsvägen

Busshållplatser dras in eller flyttas den 2019-09-30
Indragen hållplats Gäller från: 2019-09-30, 03:00
Buss 605 och 609 stannar inte på Forntidsvägen och Gribbylunds allé på grund av vägarbete.

Buss 605 och 609 kommer att köra Gribbylundsvägen och Sveavägen i stället, samma sträckning som 615 och 695 har idag.
Hållplats Dijkmansväg flyttas 200 meter bakåt.
Hållplats Stockholmsvägen i riktning mot Lansen tas i trafik.
Hållplatsen Sveavägen (för 615 och 695) kommer att trafikeras i riktning mot Lansen.
Källa: SL,
Senaste informationen finns här (under Buss och sedan Aktuella störningar). SL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Libbyängens lekplats rustas upp

Nu har kommunens arbete med upprustningen av lekplatsen på Libbyängen påbörjats.
 
Det fortsatta arbetet med att rusta upp Libbyängen kommer att genomföras, men är uppskjuten på obestämd framtid.

Klicka på bilden för mer information.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Midsommarfirandet på Ängsholmsbadet 2019

Gribbylunds Fastighetsägareförening bjud på ett traditionsenligt Midsommarfirande på Ängsholmsbadet.


Musik, dans och ringlekar kring stången leddes av Sara Hagelin tillsammans med 7 vänner, ”Midsommarbandet” alla i fina folkdräkter. Därefter blir det dragkamp och stövelkastning.


Stort tack till alla er som medverkade och gjorde firandet till en folkfest.


Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Brunnsdrickning vid Johanneskällan den 15 juni.

På Trefaldighetsaftonen arrangerade vi den årliga brunnsdrickningen vid Johanneskällan med dragspelsmusik av Lars-Åke Gustavsson och välkomsttal av ordförande Lars-Erik Andersson. Det var ovanligt många som kom vilket var väldigt roligt.


Urban Thornberg, kyrkvärd i Gribbylund, läste en betraktelse över Trefaldighet. Vi sjöng Den blomstertid nu kommer. Lars-Erik Andersson berättade hur brunnsdrickningen gick till förr i tiden. Därefter drack alla brunn och åt av sin medhavda picknick


Föreningens offerstock användes för upptagande av kollekt som gick till Svenska Kyrkan, Gribbylunds kapell. Kollekten uppgick till 374 kr och mottogs tacksamt av Gribbylunds Kapell och omnämndes särskilt vid söndagens högmässa.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Rapport om avslutade förhandlingar med Täby kommun.

 

Uppdaterad 2019-06-23


På Stadsbyggnadsnämndens möte i juni 2016 beslöts, att ge tjänstemän i kommunen i uppdrag, att säga upp och omförhandla den gällande överenskommelse med Gribbylunds Fastighetsägareförening rörande Ängsholmsbadet samt de nyttjanderättsavtal för dagvattenreningar som fanns.


Det gamla överenskommelsen från 1954 sades därefter upp av kommunen till den 1 april 2019.


Nu ganska exakt tre år senare är alla nya avtal klara och undertecknade efter omfattande och konstruktiva förhandlingar.


Kommunen arrenderar från och med den 19 juni 2019 all föreningens mark under 15 år, med 10 års förlängning i taget, om ingen av parterna säger upp avtalet.


Två servitutsavtal avseende anläggningarna för dagvattenrening i Löttingelund och vid Trefaldighets-vägen samt ett nyttjanderättsavtal för båtuppläggning på kommunens mark är också klara och gäller från och med 19 juni 2019.

 

Föreningens förhandlingsdelegation

Lars-Erik Andersson, Petter S Tingström och Anders Forsman

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Stort tack till alla som firade Valborg med oss.

Firandet inleddes med välkomsttal av ordförande Lars-Erik Andersson.

Täby Toner sjöng in våren, scouter från Viggbyholms Sjöscoutkår tände vår brasa.
Frivilliga funktionärer var på plats och kiosken var öppen.

Vår egen brasgeneral Erik Ingvarsson ansvarade för brasan och såg till att allt kunde genomföras under ordnade former.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Föreningens trygghetsarbete har fått sitt ansikte!

Vår styrelsemedlem Anders Forsman har fått 2018 års Trygg i Täbystipendie med följande motivering:
"2018 års Trygg i Täbystipendiat är en Täbybo med ett oerhört stort intresse och engagemang för att Gribbylund ska vara tryggt och attraktivt. Han har i olika sammanhang engagerat sig i framför allt området runt Ängsholmsbadet och Gribbylunds centrum, i återkommande trygghetsvandringar och i andra brottsförebyggande insatser och har dessutom ofta förslag till förändringar och förbättringar för att stärka tryggheten för alla oss som bor och verkar i Täby.
Anders Forsman är en sann vardagshjälte som visar att alla kan göra något för att bevara och stärka tryggheten i Täby kommun."
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Pepparkakshustävling 2018

Årets två deltagare i pepparkakstävlingen har belönats med var sin biobiljett och bok, Grattis!

Sam, 7 år, skrev så här om sitt: ”det är en scen. Vi har gjort egen blå färg”


Sofie (vuxen) kallar sitt pepparkakshus för Timmerstugan.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sockenstämman på Ängsholmsbadet den 26 augusti 2018

Söndagen den 26 augusti hölls Sockenstämma på Ängsholmsbadet där Täbys lokala politiker fick svara på frågor från våra medlemmar.


Deltagande politiker, som hörsammat vår inbjudan var Erik Andersson/Johan Algernon (M), Hans Ahlgren (L), Benita Funke (C), Annica Gryhed (S), Daniel Nilsson (KD) och Eva Pethrus (MP). Moderator för stämman var John Magnusson.


De frågor som diskuterades rörde i första hand Gribbylund och kan sammanfattas under följande rubriker:


Halva Täby grönt                                                                                                      Vattenkvalitèn i Rönningesjön                                                                                             Konstgräsplan i Gribbylund                                                                                      

Libbyängens framtid                                                                                                             Skötsel av Ängsholmsbadet                                                                                    Trafiksituationen vid korsningen Bergtorpsvägen/Marknadsvägen                                  Ungdomsvägens upprustning                                                                        

Förtätning av Gribbylund                                                                                                              Bevarande av rekreationsområdet kring Rönningesjön                                                       

Hur förbättra anmälan av klotter och klottersaneringen                              

Utbyggnad av hundbadet eller ytterligare hundbad i Täby.


Sockenstämman samlade ca: 35-40 åhörare som tycktes nöjda med politikernas svar. De flesta svaren och kommentarerna från politikerna var förvånansvärt samstämmiga samt positiva för föreningen. Vi ser därför fram emot ett antal förbättringar i Gribbylund under den kommande mandatperiod.


Deltagande politiker avtackades av föreningens ordförande och fick som minne av dagen varsin ”Täbylykta”.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Återplantering av träd i maj 2018


Täby kommun har planterat ek, lind och fågelbär på den ytan där det tidigare fälldes träd olovligen.

Först när plantorna har rota sig och är 4-5 meter höga kommer viltstängslet att tas bort.

Vid frågor gällande planteringen kontakta Täby kommun 08-555 590 00

Olovlig trädfällning nedanför Badparksvägen i december 2017

Återigen har Gribbylundsskogen nedanför Badparksvägen drabbats av vandaler. Denna gång i norra delen, och huvudsakligen på kommunens mark, där ett fint lövskogsbestånd var på väg att etableras. Ett större antal mindre lövträd så som ek, björk, hägg samt några fina granar har hänsynslöst röjts ned under julhelgen eller veckan innan. Skadegörelsen kommer i vanlig ordning att polisanmälas både av föreningen och av kommunen.
Läs kommunens och föreningens gemensamma brev till "boende i närheten av Gribbylundsskogen", till vänster.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Ljugarbänken" renoverades efter sommaren på Ängsholmsbadet

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Till våra medlemmar

UPPROP!

Vi behöver fler aktiva medlemmar, som är beredda att hjälpa till med punktinsatser av olika slag i föreningens verksamhet.  Detta kan gälla allt från några timmar till längre engagemang .

 

Vi efterlyser också medlemmar, som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete. Avsikten är att etablera en pool av resurser, som kan kontaktas av styrelsen när behov av hjälp föreligger.

 

Anmäl ditt intresse genom att sända ett mail till info@gribbylund.se och ange gärna vad du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis: valborgsfirande, midsommarfirande, byggnadsvård, styrelsearbete, etc.

 

Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gribbylunds Fastighetsägareförening har tillsammans med Täby kommun rustat upp Johanneskällan. 

Föreningen har, med tillstånd av Länsstyrelsen och i samarbete med Stockholms läns museum, återskapat en övertäckning med öppningsbar lucka liknande den som en gång funnits. 

Gribbylunds Fastighetsägareförening har bekostat själva övertäckningen och Täby kommun har sett till att den kommit på plats. 

Stort tack till alla som har möjliggjort att vi nu har kunnat återskapa detta ”levande” fornminne och kan återuppliva en tradition från 1700-talet.

Källan ligger på Rönningesjöns västra strand nedanför Källparksvägen. Parkera gärna vid Ängsholmsbadet och promenera sedan längs med vattnet upp till källan, ca 600 meter.

Hjärtligt välkomna att besöka källan!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Välkommen till Gribbylunds Hundbad!

På initiativ av Gribbylunds Fastighetsägareförening har Täby kommun anlagt detta fina hundbad för våra fyrfota vänner.

En särskild badplats för hundar har länge varit efterlängtad i Gribbylund eftersom hundar inte får vistas på Ängsholmsbadet enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Gribbylunds Fastighetsägareförening, som verkar för allas trivsel i Gribbylund, tog för ett par år sedan initiativet till en särskild badplats för hundar. Glädjande nog mötte detta positivt gensvar från ansvariga hos kommunen och tillsammans kunde vi planera denna anläggning, som stod klar till sommaren 2012. Tack vare tillmötesgående från VA-enheten inom kommunen kunde badplatsen kompletteras med en brygga under försommaren 2013.


Gribbylunds Fastighetsägareförening har genom ett särskilt skötselavtal med kommunen åtagit sig den löpande tillsynen av badet. För allas trivsel, hjälp oss hålla rent och snyggt vid badet!


Stort tack till alla som har möjliggjort att detta unika hundbad har kommit till stånd.


Här på vår hemsida finns det mer information om föreningens målsättning och verksamhet.


Du som bor i Gribbylund och vill stödja vår verksamhet är välkommen som medlem i vår förening. Anmäl Dig här på hemsida!

 

Styrelsen

Hemsidans senaste uppdatering: 
2019-10-07

Läs om föreningens historik här.

Gribbylunds Fastighetsägareförenings verksamhet skall syfta till att stärka den sociala samvaron, trivseln och tryggheten, samt skapa förutsättningar för rekreation och höja boendekvaliteten för samtliga boende i Gribbylund.

Bor du dessutom i Gribbylund, vill vi hälsa dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet.

Ansökan om medlemskap


Om du vill hjälpa till med vår verksamhet ekonomiskt kan valfritt belopp skickas till Swish 123-0425603 eller sättas in på pg 152280-4.

Alla bidrag är välkomna!

Rönningesjöns vattentemperatur
Aktuell vattentemperatur vid Ängsholmsbadet. I realtid 

Kommande aktiviteter i Gribbylunds närområde:

  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nattvandra i Gribbylund!
Genom att nattvandra skapar du en ökad trygghet för våra ungdomar. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i Gribbylund. 
På kommunens hemsida finns mer information.
          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Besök Gribbylunds bibliotek.
Under 2019 erbjuder Gribbylunds bibliotek en mängd olika aktiviteter. På bibliotekets hemsida finns mer information.

Länk till Gribbylunds bibliotek

           -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Hur kan vi hjälpa ensamkommande flyktingbarn och andra nyanlända!?
På kommunens hemsida finns mer information. www.taby.se/omsorg-och-stod/nyanlanda/sa-kan-du-hjalpa-till/
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Behöver du en mindre lokal några timmar eller kanske till ett kalas? Då kan du boka vår Scoutstuga här!

        -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Karta över föreningens fastighet Gribbylund 2:5.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Information från senaste årsmöte finns här.